Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

OFISI YA WAZIRI MKUU

Dira na Dhima

Dira

Huduma Bora za Serikali kwa Umma

Dhima 

Kuratibu na kusimamia shughuli za Serikali katika Sekta zote kwa ufanisi na tija.